תפריט
ראשי תקנון ומדיניות פרטיות בית הפול

תקנון ומדיניות פרטיות בית הפול

רשת בית הפול ע.מ. 305409005 מרח' הרב יחיא קאפח 51, באר שבע (להלן: "הרשת" או "רשת בית הפול") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים", ״האתר״).

מסמך זה מפרט את מדיניות רשת בית הפול בנוגע להגנת פרטיות הגולשים והמשתמשים במערכותיה  והשימוש שלה במידע המצטבר תוך שימוש באתרים.

1. כללי

בעת השימוש בשירותי רשת בית הפול, נשמר מידע אשר נמסר על ידך ביודעין (כגון שם, כתובת, טלפון ופרטים נוספים אחרים), וחלקו נאסף תוך שימוש במערכות (כגון איזורים בהם ביקרת באתר, מוצרים בהם צפית, הזמנות אותן ביצעת, הרגלי שימוש, מידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך וכיוצ״ב).

2. רישום לשירותים

עבור ביצוע פעולות האתר והמערכת, נדרש ממך להירשם לשירותיו ולהזין פרטים אישיים אשר נחוצים עבור ביצוע פעולות כגון הזמנת משלוחי מזון, הזמנת שולחן במסעדה וכד׳.

האתר יבקש פרטים הנחוצים עבור ביצוע פעולות בו בלבד ואינו יבקש מידע אשר אינו נחוץ לצורך הפעילות בו.

3. מאגר המידע

כלל הנתונים אשר נאספו ויאספו, ישמרו במאגרי המידע של הרשת ובאחריותה.

4. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

4.1 לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים.

4.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

4.3 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

4.4 לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע, מבצעים ותכנים.

4.5 כדי להתאים את המודעות וההצעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

4.6 המידע שישמש את הרשת יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

5. דיוור ישיר אלקטרוני

5.1 רשת בית הפול מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

5.2 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

6. מסירת מידע לצד שלישי

6.1  הרשת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

6.1.1 אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

6.1.2 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הרשת שתחייב חשיפת פרטיך.

6.1.3 אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.

6.1.4 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

6.1.5 אם הרשת  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7. Cookies

אתרי הרשת משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

8. אבטחת מידע

הרשת מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הרשת לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

9. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אלינו בטלפון: 3782* או באמצעות יצירת קשר באתר: לחץ כאן

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הרשת משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בסעיף זה.

תקנון תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "רשת בית הפול" תחת שם המתחם http://www.betaful.co.il (להלן: "האתר"). האתר מופעל ידי רשת בית הפול ע.מ. 305409005 מרח' הרב יחיא קאפח 51, באר שבע (להלן: "הרשת" או "רשת בית הפול").

1.       כל האמור בתקנון זה ובאתר עצמו הינו בלשון זכר אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2.       כל הגולש באתר ו/או מזמין באמצעות האתר משלוח באמצעות שירות השליחים או שירות ה- TAKE AWAY מצהיר בזאת ומתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו, מסכים להוראותיו ומתחייב לפעול על פיהן.

3.       כל אדם שהנו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להזמין שירות משלוחים באמצעות האתר.

4.       הזמנת השירות כאמור מותנית בהזנת מלוא הפרטים הנדרשים ע"י האתר ובמינימום הזמנה של 50 ₪. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע דמי משלוח וכן לעדכן אותם מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ואיננה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

5.       רשת בית הפול ו/או מסעדות הרשת השונות ו/או בעליהן ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

6.       הרישום הממוחשב של רשת בית הפול בקשר עם הפעולות המתבצעות באתר יהווה ראיה מוחלטת לאמור בפעולות אלו.

7.       הגולש ו/או המזמין באמצעות האתר מצהיר בזאת על הסכמתו כי הרשת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS ו/או ולפנות אליהם בכתב או בעל פה ו/או בכל צורה אחרת בקשר עם רשת בית הפול לרבות אך לא רק בקשר עם עדכון מצב ההזמנה ו/או המשלוח, בקשר לאישור ההזמנה טלפונית, בקשה או תנאי למשלוח, קוד הזמנה באמצעות SMS מבצעים שונים, הנחות, שינויים בתפריט, חידושים שונים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב'.

8.       הרשת עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה. יחד עם זאת בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, הרשת אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה, אך תעשה ככל יכולתה למנוע עיכוב שנמצאים בגדר שליטתה.

9.       כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי ו/או במזומן הכל עפ"י הפרטים שהוזנו ע"י הגולש ו/או המזמין. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע"מ כדין. הרשת שומרת לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את היצע המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או לקבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר. יתכנו הבדלים במבצעים המוצעים למימוש באיסוף עצמי לבין מצבעים המוצעים למימוש באמצעות משלוח.

10.   הרשת עושה כל פעולה על מנת שכל המוצרים הנמכרים על ידה על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה ויגיעו ליעדם מוקדם ככל שניתן.

11.   התמונות והמידע באתר מיועדות להמחשה בלבד ויתכנו שינויים ביניהם לבין המוצר שסופק בפועל.

12.   רשת בית הפול ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, שותפיה וזכייניה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם ו/או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של בית הפול כלפיך מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידך בגין המוצר.

13.   רשת בית הפול ו/או מסעדות הרשת השונות ו/או בעליהן ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה תקין, ללא פגמים ו/או וירוסים ו/או תולעים או כל פגם אחר או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש ו/או של מבצע ההזמנה או בציוד אחר עקב השימוש באתר. כמו כן, הרשת ו/או מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר עם לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי גולש כלשהו או צד ג' אחר כלשהו שאינו בשליטה של הרשת.

14.   האתר מכיל תכנים שונים לרבות תמונות, מתכונים וכיו"ב, חומרים המוגנים ע"י דיני הקניין הרוחני ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לצד ג' את אותם התכנים.

15.   מרגע ביצוע ההזמנה, לא ניתן לבטלה ואתה לא תהיה זכאי להחזיר מוצר אשר כבר הוזמן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 

16.   אם לאחר ביצוע ההזמנה, יתברר כי המוצר אזל, באפשרותך לבחור בין השבה של מלוא כספך, או בחירה  במוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן שיוצע לך על ידי הרשת. השבת הסכום ששולם כאמור הינה הסעד היחיד אשר תהיה זכאי לו בגין ביטול ההזמנה.

17.   במידה ונמצא פגם במוצר אשר נשלח אליך, האחראי לפגם זה הנו הסניף אשר ביצע את המשלוח, ועליך לפנות לסניף זה, אשר פרטיו יצוינו במעמד ההזמנה, לצורך קבלת פיצוי, זיכוי או כל מענה אחר, על פי נסיבות העניין.

18.   רשת בית הפול ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לצריכת המוצרים המוצעים באתר על ידך, לרבות תופעות לוואי אשר עשויים להופיע כתוצאה מרגישותך למרכיבי מזון שונים, שמירתך את המוצר בתנאים לא מתאימים או צריכתו לאחר מועד אשר אינו תואם את אופי המוצר. הנך אחראי לבדוק את מרכיבי המזון בהזמנה בטרם ביצועה וצריכת המזון, כפי שאלו מופיעים בעמוד מידע על אלרגנים המצוי באתר רשת בית הפול. צריכת המוצרים המוצעים באתר הינה באחריותך המלאה.

19.   שיפוי. הנך מסכים ומתחייב להגן על רשת בית הפול, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את רשת בית הפול, עובדיה, מנהליה, שותפיה וזכייניה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד רשת בית הפול ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

20.   מועדון הלקוחות. לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות של רשת בית הפול, תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ובכפוף לבחירתך, תאריך הלידה שלך (לטובת דיוור מבצעים לרגל יום ההולדת). לקוח שהצטרף יקבל מסרון או הודעת אישור הצטרפות. רשת בית הפול שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף בכל עת פרטי מידע בטופס ההצטרפות. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של רשת בית הפול המפורסמת באתר, ובכפוף לכך שתאשר את תנאי השימוש המופיעים בטופס. רשת בית הפול תשמור את פרטי ההתקשרות עמך, על מנת לשלוח לך הודעות ומסרונים לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד (להלן: "הדיוור") לגבי מבצעים המיועדים לחברי המועדון. בעצם הצטרפותך למועדון הלקוחות אתה מביע הסכמתך לקבלת דיוור. ככל שאינן מעוניין בקבלת הדיוור באפשרותך להודיע על כך לרשת בית הפול בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף לעיל. במידה ותרצה להפסיק את חברותך במועדון או להפסיק את משלוח ההודעות והמסרונים לגבי הטבות ייחודיות לחברי המועדון, עליך ללחוץ על אפשרות ההסרה בכל אחד מאמצעי המשלוח (הודעה בטלפון הנייד ומייל אלקטרוני) על מנת להסירו באופן פרטני.  רשת בית הפול שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את תנאי מועדון הלקוחות, את ההטבות הניתנות לנרשמים החדשים או לחברי מועדון רשומים, בהתאם להוראות הדין, וזאת ללא כל טענה מצדך לגבי שינוי זה. רשת בית הפול שומרת לעצמה את הזכות להקפיא את חברותך במועדון הלקוחות או להפקיע אותה, מכל סיבה שהיא ובכל עת, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין. אין התחייבות מצד רשת בית הפול כי הטבות מסוימות יינתנו רק או על פי קדימות לחברי המועדון הרשומים. בנוסף, רשת בית הפול שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לחדול כליל מפעילות מועדון הלקוחות, וזאת בהתאם להוראות החוק. אתה מודע לכך כי החברות במועדון מקנה לך אך ורק את התנאים וההטבות המצוינים במפורש, ולא תעלה טענה המנוגדת לכך.

21.   המחאת זכויות. רשת בית הפול רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

22.   דין וסמכות שיפוט. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

23.   יצירת קשר. לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל:[email protected] או במספר 3782*

אוגוסט, 2020   © רשת בית הפול